bootstrap modal

ARBETSMODELL

Vår utgångspunkt är att erbjuda en hel vårdkedja, där individuella behov tillgodoses i samverkan med andra aktörer.

Våra klienter erbjuds boende i förstärkta kvalificerade familjehem, eller i ett så kallat ”bredvidboende”, små boendeenheter i anslutning till familjehemmen.

Vi erbjuder olika tjänster som jourplacering, utredningsplacering, kompletta psykiatriska utredningar, medicinskt backup och behandlingsplanering till våra uppdragsgivare. Vi har ett koncept för eftervård/utsluss i form av utsluss- och träningsboende med boendestöd och sysselsättning. Vi arbetar med individuella lösningar och samordnar stödet kring varje enskild klient.

De yttre ramarna och strukturen byggs med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. I förändringsarbetet använder vi oss av MI (motiverande intervju) samt Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Det konkretiseras i metoder som motiverande samtal, återfallsprevention, social färdighetsträning samt en strukturerad vardag med sysselsättning utifrån individens förutsättningar.

Vi hanterar övervakade urinprov för att säkerställa drogfrihet under placerings- och/eller utredningstiden, samt även som återfallsprevention. Genomförandeplan upprättas i samverkan med uppdragsgivare, klient och familjehem. Den berör livsområden som fysisk hälsa, psykisk hälsa, narkotika och alkohol, kriminalitet, familj och relationer samt sysselsättning och ekonomi, enligt behovsområden i vårdplanen. Huvudansvarig handläggare på FiM för Barn och unga har fullständig utbildning i BBIC.

För klienter med psykiatrisk problematik och diagnoser tillhandahåller vi medicinsk backup, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi genom vårt team på Paroma Gruppen AB.
Vi tillhandahåller externa uppdrag:
  • Motivationssamtal individuella samt grupp
  • Handledning av familjehem och kontaktpersoner
Konsultation gällande missbruk/behandling tillhandahålls genom vårt huvudkontor i Sala.
Kontakta oss för bokning av tid till externa uppdrag: Magnus Holm 0224-773 83
Adress

Gruvvägen 8,
733 33, Sala

Kontakt

Epost: bjorn@fimab.nu
Telefon: 0224-773 83
Fax: 0224-293 84

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.