Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

Placeringsansvarig

Som placeringsansvarig sitter jag som spindeln i nätet vid förarbetet och inledningen på varje placering. Det är till mig uppdragsgivare som socialtjänsten, SiS-institutioner eller frivården hör av sig med förfrågningar rörande klienter. Jag gör sedan bästa möjliga matchning för varje enskild klient.

Vidare är det jag som träffar nya familjer och intervjuar dem för att få ett brett och djupt underlag att sedan använda vid kommande matchningar.

Jag är också den som jobbar med upphandlingar kring ramavtal med kommuner och andra uppdragsgivare.

Lärare/Specialpedagog

I egenskap av Lärare/Specialpedagog träffar jag klienter för en kartläggning av utbildning och arbetslivserfarenhet. Under dessa samtal har jag som mål att dels bedöma motivation för eventuella kommande studier och dels identifiera områden där klienten kan komma behöva stöd vid framtida studier.

Jag hjälper också till med studietekniska hjälpmedel, eftersök av betyg samt andra studierelaterade frågor.

Utbildningar

  • Förskollärarlinjen
  • Specialpedagogprogrammet
  • Lärarprogrammet

Kurser

  • Kriminalitet som livsstil
  • - ART – Agression Replacement Training
  • Nätverksledarutbildning
  • KBT steg 1 (pågående under 2020-2021)
  • Transaktionsanalys 101:a

070-315 26 97
Hoppa till verktygsfältet