Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

Behandlingsansvarig

Som behandlingsansvarig har jag ett övergripande ansvar för planeringen av insatser samt utförandet av dessa gällande våra klienter. Jag fungerar även som internhandledare åt våra familjevårdskonsulenter om de behöver stöd i ett ärende.

Alkohol- och drogterapeut

Som alkohol- och drogterapeut ansvarar jag för kartläggning och bedömning gällande klientens missbruk. Jag är även den som har samtal med klienten med fokus på nykter- och drogfrihet och hur detta ska bli möjligt.

Att bli nykter- och drogfri handlar om mycket mer än att bara sluta med de preparat man använt. För att lyckas med att hålla sig nykter- och drogfri över tid behöver klienten göra stora livsstilsförändringar och detta är något som vi lägger stor vikt vid under våra samtal.

Utbildningar

 • Missbrukarvårdsprogrammet
 • Psykologi A
 • Recovery Dynamics
 • Kriminalitet som livsstil

Gunnar Bergström

 • Tillämpad beteendeanalys (TBA)
 • Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1)

KBT-Svealand (Påbörjad 2019)

 • Kris- och trauma

Leg. Psykolog Maya Eilling Persson

 • MI

Carina Bång

 • Transaktionsanalys 101:an

Ulf Hedqvist

 • Spelmissbruk
 • HAP
 • FREDA

Liria Ortiz

 • ASI och ADAD
 • BBIC

070-665 34 11