Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

Familjevårdskonsulent

På Fimab arbetar jag som familjevårdskonsulent vilket innebär att jag handleder och stöttar upp familjehemmen i de frågor som dyker upp under placeringstiden.
Jag träffar även den placerade och ser till att den placerade får sina behov tillgodosedda så gott det går. Det kan handla om stöd och guidning gällande hälso- och sjukvårdskontakter, hjälp till sysselsättning, kontakt med myndigheter eller det stöd som vi inom Fimabs olika delar kan hjälpa till med, exempelvis hos vår beroendemottagning och/eller psykolog.
Min roll är att vara ”spindeln i nätet” och se till att allt kring den placerade och familjehemmet flyter på och att den placerade uppnår de egna målen som gjorts upp tillsammans med socialtjänsten.

Utbildningar

  • Välfärdsarbete med inriktning rehabilitering
  • Systemteori 7.5 hp
  • Socialrätt 15 hp
  • Kriminalitet som livsstil

Gunnar Bergström

  • Motiverande intervju

070-665 35 64