Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

Kost & HälsoKonsult

Som Kost & Hälsokonsult jobbar jag med frågor rörande välmående för att på bästa sätt kunna hjälpa klienterna med att förbättra sina fysiska förutsättningar.

Det kan exempelvis handla om att rehabilitera tidigare skador eller muskulära trauman, eller att bygga upp kondition och styrka igen efter en tid av inaktivitet.

En kontinuerlig träningsrutin i kombination med en hälsosam kosthållning ger inte enbart synbara effekter utan även en starkare självkänsla och bättre kunskap om sitt egna välmående.

När det kommer till träningen utgår vi alltid från de individuella fysiska möjligheterna och vi sätter tillsamman ett träningsschema för att på bästa sätt anpassa det till individens dagliga schema och möjligheter.

IT-samordnare

I tjänsten som IT-samordnare ser jag till att nätverk, hårdvaror och mjukvaror fungerar som de ska inom koncernen. Ibland händer det till och med att jag får påminna och hjälpa någon hitta/ändra sitt lösenord (men säg inget om det det då det egentligen inte ingår i mina arbetsuppgifter;)

Utbildningar & Kurser

  • Kost- & Träningskonsult
  • Medie & Kommunikationsvetenskap
  • Internationell marknadsföring

Programvaror

  • Photoshop
  • After Effects
  • Audition
  • Illustrator
  • Premiere Pro
  • InDesign

070-665 02 72