nb

Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

Verksamhetschef

Att vara verksamhetschef på ett vårdbolag som Familjehem i Mälardalen är både kul och utmanande. Jag har det yttersta ansvaret gentemot uppdragsgivare såsom socialtjänst, SiS, Kriminalvården med flera. Dessutom har jag det interna ledningsansvaret gällande personal och företaget i stort. Utöver detta så sitter jag med i ledningsgruppen för FiM där vi arbetar med att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Utbildningar

  • Mills College
  • Berkley University
  • Stockholms Universitet
  • Mälardalens Högskola

Kurser

  • Kriminalitet som livsstil

Gunnar Bergström

  • Steg-1 KBT
  • Kris och trauma
  • MI
  • TBA
  • BBIC

070-665 03 54