Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

Marknadschef

Som Marknadschef är jag ansvarig för den interna och externa kommunikationen.
Mitt jobb inom företagets marknadsföring innebär att jag jobbar både med operativa och strategiska frågor gällande exempelvis kundsegmentering samt allt från analys av marknadsutvecklingen till mer kreativa uppgifter som framställandet av kampanjer samt ledning av de mässor och events vi ställer ut på.
Jag ansvarar även för koordinationen kring olika undersökningar som görs för att analysera marknadens behov och att se till att företagets marknadsplan efterföljs.
Som marknadschef definierar jag även  vilka kanaler företaget ska kommunicera på.
Så kortfattat jobbar jag med förslag till förändringar, förbättringar och övriga åtgärder som behövs för företagets utveckling.

070-665 16 77