Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

VD

Sedan 1989 har jag arbetat med människor i socialt utsatta positioner eller beroendeställning. De första 5 åren på behandlingshem för vuxna missbrukare som behandlingsassistent och gruppledare.

Sedan 1994 har jag drivit FiM AB, Familjehemsvård i Mälardalen. Samma år föddes min dotter med omfattande funktionsnedsättning, en CP skada. Detta har självklart påverkat min syn på hur komplext det är för många att hitta en plats i samhället, oavsett om det beror på trauma, socialt arv, psykisk ohälsa eller annat.

Under åren som företagare har jag utbildat mig inom Transaktionsanalys, KBT, handledarutbildning och kontinuerligt gått i klient och process handledning.

Sedan 2005 är mitt huvudsakliga arbete att utveckla vår modell och tillse att vi har samarbeten som leder till långsiktig livskvalité för våra klienter. Sedan dess har jag medverkat och startat en mängd företag med syfte att samverka inom de många livsområden som behöver fungera för att få ett funktionellt liv.

Min livsgärning är och förblir inom socialt arbete.

070-665 31 12