Arbetsuppgifter

PÅ FIMAB

Leg. psykolog

Som KBT-psykolog arbetar jag med frågor rörande välmående, psykisk hälsa och beteendeförändring. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Inom beteendeterapin är beteenden inte bara sådant som vi gör, utan även känslor, kroppsliga reaktioner och tankeprocesser. Samtal med mig innebär att du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar ditt mående.

Jag arbetar med barn, ungdomar och vuxna. Mina samtal inleds alltid med en beteendeanalys och tillsammans identifierar vi vad som är det problematiska beteendet, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Därefter kan vi se vad du behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd. Du får lära dig att ta steg mot dina mål och ta ut din riktning i livet, samtidigt som du lär dig strategier för att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit.

I mitt arbete brukar jag behandla olika sorters problematik som till exempel social ångest, panikattacker, oro, tvångsmässighet, depression, traumatiska upplevelser och beroendeproblematik m.m.

På Fimab arbetar jag också en del som intern organisationskonsult där arbetet handlar om att exempelvis stötta personal, utveckla patientsäkerheten, metodutveckling i form av internutbildningar, internhandledning och handledning/utbildning av våra familjehem. Jag handleder även externt och det innebär att andra verksamheter får lära sig att ta nytta av kompetensen som finns på Fimab. Kort sagt, med mitt arbete försöker jag hjälpa verksamheten att bli bättre och bättre varje dag.

 

070-665 35 43