make a website for free

PLACERING

Vi har 20 års erfarenhet av familjehemsplaceringar av barn, unga, vuxna samt placeringar av föräldrar med barn.

Familjehem i Mälardalen AB erbjuder familjehemsvård som ett alternativ till institutionsplacering. Vi har möjlighet att verkställa beslut om kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi tar även emot uppdrag gällande kortare samt längre familjehemsplaceringar samt att vi har möjlighet att verkställa beslut om kontaktfamilj eller kontaktperson.
 • Akut/Jourplaceringar
 • Utredningsplacering
 • Uppväxtplacering
 • Behandlingsplaceringar
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Föräldrar och barn
 • Familjehemsplaceringar med personlig assistans.
 • Skyddat boende
 • Stödboende
Fimab har samarbete med Östanbrogården.
Målgrupp

Fim AB tar emot placeringar på uppdrag av socialtjänsten, Kriminalvård samt Statens institutionsstyrelse. På begäran kan FiM även ta emot placeringar från annan privat vårdgivare.

Fim AB erbjuder platser där besluten för placeringar är grundade på SoL, LVU, LSS, LVM § 27, LRV samt vårdvistelse enligt § 56 Lagen om Kriminalvård i anstalt (KvaL)

Vi tar emot barn, unga, vuxna samt föräldrar/ med:
 • Social problematik
 • Relationsproblematik
 • Utagerande beteende
 • Självdestruktivitet
 • Ätstörningar
 • Missbruksproblematik
 • Kriminalitet
 • Traumaproblematik
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Ångest & depression
 • Annan psykiatrisk problematik

UTREDNING

Vi skapar förutsättningar och kan erbjuda kvalificerade utredningar utan väntetider.

Våra utredningar genomförs av Paroma Gruppen AB som är beläget i Sala.

Hos Paroma Gruppen AB finns:
 • Leg. psykolog
 • Specialiserad mot neuropsykiatri
 • Differentialdiagnoser
 • Missbruk/beroende samt trauma.
 • Leg. Psykoterapeut
 • Leg läkare med specialistkompetens inom psykiatri
 • Leg. sjuksköterska
 • KBT terapeuter
Se Paromagruppen för mer information
Tillsammans med Paroma Gruppen AB genomför vi kompletta utredningar såsom allmänpsykiatrisk- och neuropsykiatrisk utredning samt nivå-bestämning.

Allmänpsykiatrisk utredning

Syftar till dels att identifiera personlighetsstörningar men också tillstånd som depression, ångest, psykossjukdom, bipolär sjukdom och/eller missbruk.

Neuropsykiatrisk utredning

Den neuropsykiatriska utredningen kartlägger funktionshinder såsom tex. Autismspektrum-störning och ADHD/ADD.

Nivåbestämning

Här utreds allmänbegåvning.

BOENDEN

Vi erbjuder familjehemsvård som ett alternativ till institutionsplacering.

TILLSYNSBOENDE

Vi erbjuder lägenheter med kontinuerlig tillsyn och möjlighet till psykosocialt stöd och behandling. Drogkontroller utförs vid behov.

SKYDDAT BOENDE

Ibland finns behovet av ett skyddat boende. Det kan bero på hedersproblematik eller hot från tidigare kriminella bekantskaper. Boendet lämpar sig för personer i behov av skydd. För enstaka individer och familjer där hedersproblematik eller bedömd hotbild är det primära. Fimab har boenden som är geografiskt spridda i Sverige.

TRÄNINGSBOENDE

Ett antal mindre lägenheter finns tillgängliga för våra klienter, boendet kombineras med boendestöd. Finns behov av kontaktfamilj eller kontaktperson har vi möjlighet att verkställa biståndet.

Adress

Gruvvägen 8,
733 33, Sala

Kontakt

Epost: bjorn@fimab.nu
Telefon: 0224-773 83
Fax: 0224-293 84

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.