Tjänster

MEDICINSK BEHANDLING

Via vår egen hälso- och sjukvårdsklinik har vi möjlighet att erbjuda Laro (läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende) samt medicinsk behandling vid tex ADHD, psykossjukdom, ångest och depression. Vår ståndpunkt är att en medicinsk behandling många gånger kan vara ett mycket bra stöd, men lägger samtidigt stor vikt vid att den placerade ska komplettera den medicinska behandlingen med psykologsamtal, behandling hos alkohol- och drogterapeut etc. I behandlingsplanen ingår regelbundna prover för att säkerställa nykter- och drogfrihet. Du har även tät kontakt med någon av våra sjuksköterskor och med jämna mellanrum träffar du även ansvarig läkare

PSYKISK HÄLSA

Ensam är inte alltid stark. För att börja må bättre krävs ofta att du vågar ta emot hjälp. Vi har KBT-terapeuter och psykolog med specialistkompetens inom kris och trauma samt differentialdiagnostik. I tillägg till samtalsterapi sätter vi via vår samarbetspartner in medicin när det behövs. Medicinen sätts in av psykiatriker och följs upp regelbundet av sjuksköterska. Det finns även möjlighet att genomföra olika typer av psykologutredningar. Som komplement till dessa behandlingsinsatser erbjuder vi även mindfulness.

KOST & FYSISK HÄLSA

Många av våra placerade killar och tjejer är i behov av stöd med att få bättre rutiner gällande kosthållning och motion. Vi har licensierad PT och kostrådgivare som kan hjälpa till med detta. Det finns även möjlighet att få nyttja Fimab:s gym där man som placerad kan få prova på allt från styrketräning till rörlighetsträning, kettlebells och olika kampsporter.

EKONOMI & SKULDSANERING

Det är vanligt att man dragit på sig stora skulder om man levt utanför samhället under många år. För att klara av att hålla sig nykter och drogfri samt avhålla sig från kriminalitet är det viktigt att få hjälp med detta. Som placerad hos Fimab kan du få hjälp att få en sammanställning av dina skulder, ansöka om skuldsanering eller göra upp avbetalningsplaner. Vi för även samtal kring ekonomi och vilket förhållningssätt man har haft till pengar, för att se vilka förändringar som behöver göras.

RÄTTSLÄGE

Vi samarbetar med en erfaren brottsmålsadvokat som dels bistår med rådgivning, men som också kan åta sig mål när vi har en placerad kille eller tjej som är i behov av en försvarare. 

SÄKERHETSLÄGE

Hos oss finns en säkerhetschef med mångårig erfarenhet från polisen. Säkerhetschefen har inblick i alla ärenden för att snabbt kunna kopplas in om det finns behov. Det kan handla om att en placerad har en hotbild, att det är stökigt i ett familjehem eller att det behövs extra säkerhet kring ett möte. Vår säkerhetschef arbetar till stor del förebyggande, men kopplas också in när det skett någon incident och är alltid den som är först på plats i dessa lägen.

KRIMINALITET

Hos vissa av våra placerade är kriminaliteten starkt sammankopplat med droganvändande och utgör inget större problem när de inte längre använder droger.

Många av våra placerade har dock utvecklat ett kriminellt tankemönster och en kriminell identitet och har behov av behandlingsinsatser riktade specifikt mot kriminalitet. Vi är utbildade i programmet Kriminalitet som livsstil och har lång erfarenhet av att jobba med detta.

UTBILDNING

Oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen kan det finns behov av att få stöd och hjälp med skolan. Det kan antingen handla om att få stöd med en redan befintlig skolgång eller att helt enkelt komma igång med skolan igen efter många års frånvaro. Vi lärare och specialpedagog är behjälplig med detta genom att bland annat delta på skolmöten, hjälpa till med ansökningar, leta fram gamla betyg, men framför allt se till att den placerade får det stöd den har rätt till i skolan.