Möt Team

FIMAB

Kontoret

info@fimab.nu

Gruvvägen 8, 733 33 Sala
Telefon: 0224-773 83
Fax: 0224-293 84

Roger Pearson

VD

roger@fimab.nu

070-665 31 12

Magnus Holm

VERKSAMHETSCHEF

magnus@fimab.nu

070-665 03 54

Björn Pettersson

PLACERINGSANSVARIG / LÄRARE / SPECIALPEDAGOG

bjorn@fimab.nu

070-315 26 97

Sonia Borras

LEG. PSYKOLOG / METODUTVECKLARE

sonia@fimab.nu

070-665 35 64

Mathias Pajuvirta

MARKNADSCHEF

mathias@fimab.nu

070-665 16 77

Elinor Holm

BEHANDLINGSANSVARIG
/ ALKOHOL- OCH DROGTERAPEUT

elinor@fimab.nu

070-665 34 11

Ida Tingberg

FAMILJEVÅRDSKONSULENT

ida.t@fimab.nu

070-665 35 64

Mia Moberg

FAMILJEVÅRDSKONSULENT / REHABILITERINGSVETARE MED INRIKTNING BEROENDEPROBLEMATIK

mia@fimab.nu

070-665  31 16

Ida Albinsson

FAMILJEVÅRDSKONSULENT / SOCIONOM

ida@fimab.nu

070-665 02 81

Jenny Lundin

BOENDESTÖDJARE

jenny@fimab.nu

072-555 85 94

Anita Olsson

MINDFULNESSINSTRUKTÖR / CERT. COACH

anita@fimab.nu

070-875 73 68

Kent Andersson

IT-SAMORDNARE / KOST- OCH HÄLSOKUNSULT

kent@fimab.nu

070-665 02 72

Om oss

VÅR ARBETSMODELL

Vår utgångspunkt är att erbjuda en hel vårdkedja, där individuella behov tillgodoses i samverkan med andra aktörer. Våra klienter erbjuds boende i förstärkta kvalificerade familjehem, eller i ett så kallat ”bredvidboende”, små boendeenheter i anslutning till familjehemmen.

Vi erbjuder olika tjänster som jourplacering, utredningsplacering, kompletta psykiatriska utredningar, medicinskt backup och behandlingsplanering. Vi har ett koncept för eftervård/utsluss i form av utsluss- och träningsboende med boendestöd och sysselsättning. Vi arbetar med individuella lösningar och samordnar stödet kring varje enskild klient.

De yttre ramarna och strukturen byggs med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. I förändringsarbetet använder vi oss av MI (motiverande intervju) samt Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Det konkretiseras i motiverande samtal, återfallsprevention, social färdighetsträning samt en strukturerad vardag med sysselsättning utifrån individens förutsättningar.

Vi hanterar övervakade urinprov för att säkerställa drogfrihet under placerings- och/eller utredningstiden, samt även som återfallsprevention. Genomförandeplan upprättas i samverkan med uppdragsgivare, klient och familjehem och berör fysisk och psykisk hälsa, narkotika och alkohol, kriminalitet, familj och relationer samt sysselsättning och ekonomi, enligt behovsområden i vårdplanen. Huvudansvarig handläggare för Barn och unga hos oss har en fullständig utbildning i BBIC.

För klienter med psykiatrisk problematik och diagnoser tillhandahåller vi medicinsk backup, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi genom vår samarbetspartner Paromagruppen AB i Sala.

Med oss

VÅRA FAMILJEHEM

Våra familjehem är spridda över hela Sverige, alla med olika erfarenhet och inriktning. Antalet platser i familjehemmen varierar, beroende på deras egen livssituation och möjlighet att ge sina klienter tiden, energin och engagemanget som behövs. Familjehemmen får kontinuerlig handledning, stöd och utbildning via oss, och har dessutom tillgång till konsulentkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.

Vi följer RFF:s riktlinjer där antalet placeringar uppgår till max fyra per familjehem, med dispens för syskongrupper. Familjehemmen är utredda av handläggare med utbildning i ”Nya Kälvestensmetoden”. Vi tillhandahåller också skriftliga sammanställningar som kan användas som grund för socialtjänstens självständiga bedömning. Alla familjehem har lämnat registerutdrag från belastningsregistret och kronofogdemyndigheten. Vid placering ansvarar uppdragsgivaren själv för att begära utdrag från socialregister och försäkringskassan. Registerutdragen kontrolleras årligen.

Hoppa till verktygsfältet