Möt Team

FIMAB

Kontoret

info@fimab.nu

Gruvvägen 8, 733 33 Sala
Telefon: 0224-773 83
Fax: 0224-293 84

Roger Pearson

VD

roger@fimab.nu

070-665 31 12

Magnus Holm

VERKSAMHETSCHEF

magnus@fimab.nu

070-665 03 54

Björn Pettersson

PLACERINGSANSVARIG / LÄRARE / SPECIALPEDAGOG

bjorn@fimab.nu

070-315 26 97

Mathias Pajuvirta

MARKNADSCHEF

mathias@fimab.nu

070-665 16 77

Elinor Holm

BEHANDLINGSANSVARIG
/ ALKOHOL- OCH DROGTERAPEUT

elinor@fimab.nu

070-665 34 11

Mia Moberg

FAMILJEVÅRDSKONSULENT / REHABILITERINGSVETARE MED INRIKTNING BEROENDEPROBLEMATIK

mia@fimab.nu

070-665  31 16

Ida Albinsson

FAMILJEVÅRDSKONSULENT / SOCIONOM

ida@fimab.nu

070-665 02 81

Jenny Lundin

BOENDESTÖDJARE

jenny@fimab.nu

072-555 85 94

Anita Olsson

MINDFULNESSINSTRUKTÖR / CERT. COACH

anita@fimab.nu

070-875 73 68

Kent Andersson

IT-SAMORDNARE / KOST- OCH HÄLSOKUNSULT

kent@fimab.nu

070-665 02 72

Om oss

VÅR ARBETSMODELL

Vår utgångspunkt är att erbjuda en hel vårdkedja, där individuella behov tillgodoses i samverkan med andra aktörer. Våra klienter erbjuds boende i förstärkta kvalificerade familjehem, eller i ett så kallat ”bredvidboende”, små boendeenheter i anslutning till familjehemmen.

Vi erbjuder olika tjänster som jourplacering, utredningsplacering, kompletta psykiatriska utredningar, medicinskt backup och behandlingsplanering. Vi har ett koncept för eftervård/utsluss i form av utsluss- och träningsboende med boendestöd och sysselsättning. Vi arbetar med individuella lösningar och samordnar stödet kring varje enskild klient.

De yttre ramarna och strukturen byggs med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. I förändringsarbetet använder vi oss av MI (motiverande intervju) samt Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Det konkretiseras i motiverande samtal, återfallsprevention, social färdighetsträning samt en strukturerad vardag med sysselsättning utifrån individens förutsättningar.

Vi hanterar övervakade urinprov för att säkerställa drogfrihet under placerings- och/eller utredningstiden, samt även som återfallsprevention. Genomförandeplan upprättas i samverkan med uppdragsgivare, klient och familjehem och berör fysisk och psykisk hälsa, narkotika och alkohol, kriminalitet, familj och relationer samt sysselsättning och ekonomi, enligt behovsområden i vårdplanen.

För klienter med psykiatrisk problematik och diagnoser tillhandahåller vi medicinsk backup, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi genom vår samarbetspartner Paromagruppen AB i Sala.

Med oss

VÅRA FAMILJEHEM

Våra familjehem är spridda över hela Sverige, alla med olika erfarenhet och inriktning. Antalet platser i familjehemmen varierar, beroende på deras egen livssituation och möjlighet att ge sina klienter tiden, energin och engagemanget som behövs. Familjehemmen får kontinuerlig handledning, stöd och utbildning via oss, och har dessutom tillgång till konsulentkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.

Vi följer RFF:s riktlinjer där antalet placeringar uppgår till max fyra per familjehem, med dispens för syskongrupper. Familjehemmen är utredda av handläggare med utbildning i ”Nya Kälvestensmetoden”. Vi tillhandahåller också skriftliga sammanställningar som kan användas som grund för socialtjänstens självständiga bedömning. Alla familjehem har lämnat registerutdrag från belastningsregistret och kronofogdemyndigheten. Vid placering ansvarar uppdragsgivaren själv för att begära utdrag från socialregister och försäkringskassan. Registerutdragen kontrolleras årligen.

Hos oss

VÅR HISTORIA

Hur allt startade

FiM startas och drivs som konsulentstödd familjehemsvård av Roger Pearson. Samma år föds Rogers dotter Carmen med omfattande funktionshinder. Åren fram till 2005 drivs verksamheten ensamt av Roger som också har flera uppdrag inom kriminalvården, bl.a häktet i västerås som samtalsledare i grupp och enskilt. På Karlskoga anstalten som handledare och samtalsledare på motivationsavdelningen.

1994

Hur allt startade

FiM startas och drivs som konsulentstödd familjehemsvård av Roger Pearson. Samma år föds Rogers dotter Carmen med omfattande funktionshinder. Åren fram till 2005 drivs verksamheten ensamt av Roger som också har flera uppdrag inom kriminalvården, bl.a häktet i västerås som samtalsledare i grupp och enskilt. På Karlskoga anstalten som handledare och samtalsledare på motivationsavdelningen.

1994

Första anställningen

Arbetet med att förverkliga erfarenheter och idéer om hur kunna erbjuda bättre och bredare insatser för klienter som har stora svårigheter startar.
FiM anställer sin första personal.

2005

Första anställningen

Arbetet med att förverkliga erfarenheter och idéer om hur kunna erbjuda bättre och bredare insatser för klienter som har stora svårigheter startar.
FiM anställer sin första personal.

2005

En koncern blir till

Arkiv AB – Redovisningsbyrå startas med syfte att erbjuda bokföringstjänster och rådgivning.
Housing Gruppen AB startas med syfte att skapa för verksamheterna lämpliga kontorslokaler och träningslägenheter.

2009

En koncern blir till

Arkiv AB – Redovisningsbyrå startas med syfte att erbjuda bokföringstjänster och rådgivning.
Housing Gruppen AB startas med syfte att skapa för verksamheterna lämpliga kontorslokaler och träningslägenheter.

2009

Familjen växer

Paroma Gruppen AB startas med syfte att erbjuda psykiatrisk behandling och LARO mottagning.
Inova assistans AB startas. Personlig assistans med vision om att ge utökad kvalité för brukares hela livssituation, trygghet, sysselsättning, fritid och boende.

2012

Familjen växer

Paroma Gruppen AB startas med syfte att erbjuda psykiatrisk behandling och LARO mottagning.
Inova assistans AB startas. Personlig assistans med vision om att ge utökad kvalité för brukares hela livssituation, trygghet, sysselsättning, fritid och boende.

2012

Ekonomi och säkerhet

Optio AB blir en del av paraplyet och systerbolag. Optio erbjuder professionellt godmanskap och förvaltarskap och har rådgivande samt handläggande roll gentemot klienter som har behov av ekonomiskt stöd.
Rilancio AB startas. Verksamheten avser att hjälpa människor i utsatta situationer, där hot och behovet av skydd är en primär del av problematiken.

2018

Ekonomi och säkerhet

Optio AB blir en del av paraplyet och systerbolag. Optio erbjuder professionellt godmanskap och förvaltarskap och har rådgivande samt handläggande roll gentemot klienter som har behov av ekonomiskt stöd.
Rilancio AB startas. Verksamheten avser att hjälpa människor i utsatta situationer, där hot och behovet av skydd är en primär del av problematiken.

2018

Utvecklingen fortsätter

Rilancio är nu en etablerad verksamhet och fortsätter att utveckla säkerhetsfunktioner.

2019

Utvecklingen fortsätter

Rilancio är nu en etablerad verksamhet och fortsätter att utveckla säkerhetsfunktioner.

2019