MER ÄN BARA FAMILJEHEMSVÅRD

Med en lång och gedigen erfarenhet är vi idag ett av de mest förstärkta och resursstarka företagen inom familjehemsvård i Sverige!

Vi har genom åren investerat stort i de resurser som krävs för den problematik och livssituation som våra klienter ofta har.

Vi erbjuder professionell och omsorgsfull familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Sedan starten 1994 har vi utvecklats från en smal verksamhet med huvudsakligt fokus på vuxna missbrukare, till att idag erbjuda en mycket större bredd med barn och unga samt placeringar med komplex problematik. Ett omfattande nätverk av erfarna och utbildade behandlare ger oss i dag förutsättningar att möta våra klienters och uppdragsgivares krav på individuella och flexibla lösningar.

RING OSS
0224-773 83

BESÖK OSS
Gruvvägen 8, 733 33, Sala

VÅR ARBETSMODELL

Vår utgångspunkt är att erbjuda en hel vårdkedja, där individuella behov tillgodoses i samverkan med andra aktörer.

Våra klienter erbjuds boende i förstärkta kvalificerade familjehem, eller i ett så kallat ”bredvidboende”, små boendeenheter i anslutning till familjehemmen.

Vi erbjuder olika tjänster som jourplacering, utredningsplacering, kompletta psykiatriska utredningar, medicinskt backup och behandlingsplanering. Vi har ett koncept för eftervård/utsluss i form av utsluss- och träningsboende med boendestöd och sysselsättning. Vi arbetar med individuella lösningar och samordnar stödet kring varje enskild klient.

De yttre ramarna och strukturen byggs med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. I förändringsarbetet använder vi oss av MI (motiverande intervju) samt Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Det konkretiseras i motiverande samtal, återfallsprevention, social färdighetsträning samt en strukturerad vardag med sysselsättning utifrån individens förutsättningar.

Vi hanterar övervakade urinprov för att säkerställa drogfrihet under placerings- och/eller utredningstiden, samt även som återfallsprevention. Genomförandeplan upprättas i samverkan med uppdragsgivare, klient och familjehem och berör fysisk och psykisk hälsa, narkotika och alkohol, kriminalitet, familj och relationer samt sysselsättning och ekonomi, enligt behovsområden i vårdplanen. Huvudansvarig handläggare för Barn och unga hos oss har en fullständig utbildning i BBIC.

För klienter med psykiatrisk problematik och diagnoser tillhandahåller vi medicinsk backup, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi genom vår egen Beroendemottagning.