Lång och gedi­gen erfarenhet

Med en lång och gedigen erfarenhet är vi idag ett av de mest förstärkta och resursstarka företagen inom familjehemsvård i Sverige. Vi har genom åren investerat stort i de resurser som krävs för den problematik och livssituation som våra klienter ofta har. Det som gör oss unika är att vi kan se till helheten och hjälpa klienten med ekonomi, social situation och tillhörighet, boende, hälsa samt rättsliga frågor.

Familjehem i Mälardalen AB

Famil­je­hems­vård

Sedan 1994 erbjuder vi professionell och omsorgsfull familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna med allt från enklare till komplex problematik. Vårt omfattande nätverk av erfarna och utbildade behandlare ger oss förutsättningarna att möta våra klienters och uppdragsgivares krav på individuella och flexibla lösningar.

Familjehem i Mälardalen - Beroendemottagning

Bero­en­de­mot­tag­ning

Vi erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) samt övrig medicinsk behandling i kombination med stöd av psykologer och beroendeterapeuter. Genom mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen, kunskap och engagemang hjälper vi våra klienter att förändra sin livssituation.

Familjehem i Mälardalen - Samtalsmottagning

Sam­talsmot­tag­ning

Vem som helst kan ibland behöva någon att prata med. Vi hjälper dig med allt från vardagliga grubblerier till att hantera allvarliga livsbegränsande tillstånd. Vår personal har gedigen utbildning och lång erfarenhet. Genom vår samlade bredd i verksamheten kan vi ta in egen specialkompetens efter behov.

Fimab-Grafik_Livboj-2

Våra insat­ser

Vi erbjuder professionell och omsorgsfull familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Ett omfattande nätverk av erfarna och utbildade behandlare ger oss i dag förutsättningar att möta våra klienters och uppdragsgivares krav på individuella och flexibla lösningar.