Famil­je­hems­vård

Med en lång och gedi­gen erfa­ren­het är vi idag ett av de mest för­stärk­ta och resurs­star­ka före­ta­gen inom famil­je­hems­vård i Sverige

Vi har genom åren investerat stort i de resurser som krävs för den problematik och livssituation som våra klienter ofta har. Vi erbjuder professionell och omsorgsfull familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna. Sedan starten 1994 har vi utvecklats från en smal verksamhet med huvudsakligt fokus på vuxna med substansberoende, till att idag erbjuda en mycket större bredd med barn och unga samt placeringar med komplex problematik. Ett omfattande nätverk av erfarna och utbildade behandlare ger oss i dag förutsättningar att möta våra klienters och uppdragsgivares krav på individuella och flexibla lösningar.

Kon­tak­ta oss

Magnus Holm, Familjehem i Mälardalen AB

Mag­nus Holm
Verksamhetschef

070-665 03 54
Skicka e-post

Fimab-Grafik_Livboj-2

Bli familjehem

Att göra en insats och hjälpa en medmänniska till en bättre tillvaro är en viktig uppgift.

Familjehem i Mälardalen