Sam­tals­te­ra­pi är för alla!

I tillägg till stora yttre faktorer som hot om krig, pandemier m.m. och ett allt tuffare samhälle kan det uppstå små saker i vår vardag som kan skapa oro, ångest eller livskriser. På vår samtalsmottagning är du välkommen att lyfta allt du känner, oavsett hur stort eller litet problemet känns för stunden. Vi hjälper dig med allt från vardagliga grubblerier till allvarliga livsbegränsande tillstånd.

Hur vi arbetar

Det som genomsyrar vår verksamhet är vårt genuina intresse i att hjälpa människor. Samtidigt har vi personal med gedigen utbildning och mycket lång erfarenhet. Genom vår samlade bredd i verksamheten kan vi ta in egen specialkompetens efter behov.

Vi har flera decenniers erfarenhet inom människovårdande yrken, samt en gedigen utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, traumabehandling och kristerapi. Vår styrka är att vi primärt ser till klienten och helheten - behandlingen anpassas efter dina individuella behov.

Fimab-Grafik_Livboj-2

Vi erbju­der

 • Sam­tals­te­ra­pi
 • Anhö­rigstöd
 • Famil­je­be­hand­ling
 • Hand­led­ning av personalgrupper
 • Psy­ko­logut­red­ning­ar

Till exem­pel vid

 • Skad­ligt bruk och bero­en­de (alko­hol, niko­tin, nar­ko­ti­ka, spel m.m.)
 • Livs­kri­ser
 • Rela­tions­pro­blem
 • Depres­sion
 • Utbränd­het, stress
 • Fobi­er (spind­lar, ormar, höjd­skräck m.m.)
 • Sorg
 • Smärt­pro­ble­ma­tik
 • Sömn­pro­blem
 • Pro­blem med självkänslan
 • Vikt­pro­blem
 • Läng­tan efter livsstils­för­änd­ring­ar och änd­ra­de beteendemönster
 • m.m.

Hör av dig!

Vi lovar omgående återkoppling och du kan snabbt få en första tid.

Elinor Holm, Familjehem i Mälardalen AB

Eli­nor Holm
Behandlingsansvarig, Beroendeterapeut, KBT-terapeut

070-665 34 11
Skicka e-post