ATT BLI & VARA FAMILJEHEM

BLI FAMILJEHEM

Har ni plats över, fysiskt och emotionellt, att ge en medmänniska en trygg och stabil tillvaro? Har ni tiden att engagera er? Då kan ni passa som familjehem!

Att göra en insats och hjälpa en medmänniska till en bättre tillvaro är en viktig uppgift. Du behöver ha en stabil livssituation, ett socialt engagemang och att det i ditt liv finns tid, ork och utrymme för ytterligare en person och hans eller hennes nätverk. Du behöver vara minst 18 år och får inte finnas i belastningsregistret. När det gäller familjehem välkomnar vi alla möjliga olika familjekonstellationer. Det spelar ingen roll om ni bor i lägenhet, i villa, i stan eller på landet.

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är ett uppdrag. Som uppdragstagare får du ersättning i form av arvode och omkostnad kring barnets utgifter utifrån SKL:s rekommendationer (Sveriges Kommuner och Landsting). I ditt uppdrag samverkar du med socialtjänsten och barnets eller ungdomens biologiska familj. Du blir en viktig del i barnets eller ungdomens liv.

ATT VARA FAMILJEHEM

Att vara familjehem är en utmaning, för alla i familjen som kommer knastra. Som familjehem blir du viktig för en människa som ibland saknar nätverk, eller som behöver ett utvidgat nätverk. Det är en möjlighet att göra en insats för en annan människa som är i en svår livssituation. Som familjehem behöver du ha tid och engagemang att ge, att ha det lilla ”extra” att erbjuda. Du behöver ha ett nyfiket förhållningssätt, öppen för att ta emot handledning och utbildning. Att ha en önskan om att utveckla sig själv.

Som familjehem tar man emot vuxna, ungdomar och barn under en kortare eller längre period. Vård i familjehem kan användas för tillfälliga placeringar, behandlingar, för kort eller mer varaktig vård/omsorg.

Som familjehem får du stöd och handledning av våra familjevårdskonsulenter. Vi erbjuder utbildningar, gemensamma träffar, kvalificerat stöd och ekonomisk ersättning. Du får även tillgång till stöd dygnet runt via vår beredskapstelefon.

OM VÅRA FAMILJEHEM

Våra familjehem är spridda över hela Sverige, alla med olika erfarenhet och inriktning. Antalet platser i familjehemmen varierar, beroende på deras egen livssituation och möjlighet att ge sina klienter tiden, energin och engagemanget som behövs. Familjehemmen får kontinuerlig handledning, stöd och utbildning via oss, och har dessutom tillgång till konsulentkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.

Vi följer RFF:s riktlinjer där antalet placeringar uppgår till max fyra per familjehem, med dispens för syskongrupper. Familjehemmen är utredda av handläggare med utbildning i ”Nya Kälvestensmetoden”. Vi tillhandahåller också skriftliga sammanställningar som kan användas som grund för socialtjänstens självständiga bedömning. Alla familjehem har lämnat registerutdrag från belastningsregistret och kronofogdemyndigheten. Vid placering ansvarar uppdragsgivaren själv för att begära utdrag från socialregister och försäkringskassan. Registerutdragen kontrolleras årligen.