Vi är gla­da och stol­ta över att kun­na erbju­da hjälp inom alla områden

1994 grundades Familjehem i Mälardalen (FiM AB). Sedan dess har vi som ett av Sveriges äldsta familjehemsbolag utvecklats med en stor mångfald av både insatser och kompetenser.

Samma år föddes min dotter med en omfattande CP-skada. Det har självklart påverkat min syn på hur komplext det är för många att hitta en plats i samhället, oavsett om det beror på trauma, socialt arv, psykisk hälsa eller annat.

För att möta våra klienters behov - oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna - behöver vi kartlägga många livsområden för att de som söker vår hjälp skall nå sina specifika mål. Psykisk hälsa, kost och motion, etik och moral, ekonomi, drogfrihet, socialt sammanhang samt arbete är delar av det pussel som behöver fungera. Då samtliga enskilda delar har direkt påverkan på varandra vet vi att helhetstänket i detta, individuellt anpassat till personens förutsättningar, är avgörande.

Roger Pearson, grundare och VD

Roger Pearson, Familjehem i Mälardalen AB
Fimab-Grafik_Livboj-2