BEROENDEMOTTAGNING

VÅR BEHANDLING

Vi erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (Laro) samt övrig medicinsk behandling i form av ADHD-medicin, nedtrappning av bensodiazepiner, antabus etc. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning. För att bli inskriven krävs en bedömning av vår läkare.

HUR VI ARBETAR

Vi arbetar tätt tillsammans för att erbjuda klienten bästa möjliga vård. Medicinering ser vi som ett komplement till den behandling som bedrivs av psykolog och beroendeterapeut. Vi har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen och känner oss trygga i att vi har den kunskap och det engagemang som krävs för att hjälpa våra klienter att förändra sin livssituation.

Hans Lind

Verksamhetschef Beroendemottagning

Sjuksköterska
30 års erfarenhet inom psykiatrisk vård och Larobehandling

Elinor Holm

Beroendeterapeut

Steg 1 KBT
Recovery Dynamics
Motiverande samtal 
Kriminalitet som livsstil
Haschavvärjningsprogrammet
Återfallsprevention
Behandling vid spelmissbruk
ADDIS-intervju
ASI

Maya Eilling-Persson

Leg Psykolog

Leg Psykoterapeut KBT/PDT
Specialist Differentialdiagnostik
Specialist Missbruk/beroende Kris/trauma

Patrik Myrén

Leg läkare

Steg 1 KBT
Specialist i allmänpsykiatri och rättspsykiatri 2008