Vi arbe­tar tätt till­sam­mans för att erbju­da kli­en­ten bäs­ta möj­li­ga vård

Medicinering ser vi som ett komplement till den behandling som bedrivs av psykolog och beroendeterapeut. Vi har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen och känner oss trygga i att vi har den kunskap och det engagemang som krävs för att hjälpa våra klienter att förändra sin livssituation.

Vi erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (Laro) samt övrig medicinsk behandling i form av ADHD-medicin, nedtrappning av bensodiazepiner, antabus etc. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Fimab-Grafik_Livboj-2
Beroendemottagning-genrebild

Kon­tak­ta oss

Maya Eilling-Persson, Familjehem i Mälardalen AB

Maya Eil­ling-Pers­son
Verksamhetschef på Beroendemottagningen, leg. psykolog

070-727 57 66
Skicka e-post